Programsız Klasör Şifreleme

Çogumuz,özel bilgilerimizi bilgisayarımızda depolarız.Bunlar arkadaşlarımızla,ailemizle çekindiğimiz fotoğraflar olabilir,İlan-ı aşk belgeleri olabilir :) ,Önemli projelerimiz olabilir…Yani kısacası birçok şey olabilir.Ama bazen bunların sadece bizim erişimimize açık olmasını isteriz.Uzun lafın kısası bu verileri  şifrelemek isteriz…Şimdi windows’ta program kullanmadan bunun nasıl yapıldığını anlatalım;

1-Yeni bir metin belgesi açın ve şu betiği yapıştırın;

@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== BURAYA PASSWORD YAZILACAK goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

 

2-Dosya >Farklı kaydet yolunu kullanarak belgeyi, Dosya.bat ismiyle kaydedin.

 

3-Dosya.bat'ı çalıştırdığımızda Lokcer adlı bir klasör oluşacak,gizlemek istediginiz verilerinizi oraya taşıyın.

 

 

 

4-Verileri taşıma işi bittikten sonra .bat dosyasını tekrar çalıştırdığımızda “Şifrelemek istiyor musunuz?” diye sorucak.Y deyip enterladıgınızda,Locker klasörü ilk adımda belirlediğiniz password ile şifrelenip gizlenecek.

5-Verilerinize tekrar erişmek istediğinizde, .bat dosyasını çalıştırın.Belirlediginiz şifreyi girin ve entrelayın.İşiniz bittikten sonra,4. adımdaki işlemi tekrar

uyguladıgınızda klasör tekrar şifrelenip,gizlenecektir.

 

 

 

Share Share Editor: gr3nd3l | Posted: 2013/07/06 | Views: 1369

Comments

2 + 1 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim | Kullanım Şartları
Editor