Rumeli Türküleri (dinle ve izle)

 1. Mavrova'dan Aldım Sümbül 
 2. Ruhi Su - Drama Köprüsü
 3. Yanana Yanane (Jarnana)
 4. Karyolamın Demiri 
 5. Erkan Oğur - İ. Hakkı Demircioğlu - Bülbülüm Altın Kafeste
 6. Safiye Ayla - Alişimin Kaşları Kara
 7. Elveda Rumeli - Mendilimin Yesili  
 8. Şükriye Tutkun - Rodop Dağları Bre Pakizem 
 9. Tolga Çandar Karyolamın Demiri
 10. Elveda Rumeli - Sözüm Var
 11. Erkan Oğur - Pencereden Kar Geliyor 
 12. Şükriye Tutkun - Arda Boyları 
 13. Melihat Gülses - Çalın Davulları
 14. Sertab Erener - Kırmızı Gülün Alı Var
 15. Melda Kuyucu Kılıç - Arabaya Taş Koydum
 16. Alpay - Ben Armudu Dislerim (1974) 
 17. Estergon Kalesi  
 18. Rumeli türkü - Ramizem (İndim Bahçeye) 
 19. Havva Karakaş - Ramizem (Bir Evler Yaptırdım) 
 20. Rumeli türkü - Kızım Be Kızım Naciye Kızım 
 21. Rumeli Türkü 
 22. Soner Özbilen - Belgrat Yolu İnce Urgan
 23. Ümmüşen - Öyledir Ey Öyledir 
 24. Kim Görmüştür Güzellerin Vefa 
 25. Aksadeler Giyer Boylu Boyunca 
 26. Melihat Gülses - Sabah Oldu Uyansana
 27. Sabriye Sayın - Ak Güvercin Olaydım (Ramo)
 28. Elif Avcı - Doldurdum Mangali
 29. Havva KArakaş - Ati Kadın Niçin Ağlar 
 30. Candan Erçetin & Arif Şentürk & Havva Karakaş - Ramizem
 31. Havva Karakaş - Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm 
 32. Tuna Nehri Akmam Diyor Plevne Mehter Marşı 
 33. Luan Hajra - Rroka Mandolinen 
 34. Havva Karakaş - Entarisi Ala Benziyor
 35. Volkan Konak - Entarisi Ala Benziyor
 36. Havva karakaş - Gülo 
 37. Havva Karakaş - Yunaçe Ludo
 38. Rumeli Türküleri - Aman Bre Deryalar
 39. Tanju Okan - Kızılcıklar Oldu mu?
 40. Elçin Bulut - Yeni Cami Avlusunda 
 41. Zeynep İlhan - Çıksam A Urumelin Düzüne
 42. Balkan Trakya yöresi - Bahçalarda Börülce 
 43. Osman Aga 
 44. Brenna Maccrimmon  
 45. Selim Sesler - Şu Karşıki Dağda Bir Fener Yanar
 46. Selim Sesler & İdil Üner - Saniye'm 
 47. Yıldız Tilbe - Yüksek Yüksek Tepelere
 48. Selim Sesler & Brenna Mac Crimmon - Penceresi Yola Karşı
 49. Brenna MacCrimmon - Şemsiyemin Ucu Kare
 50. Candan Erçetin - Vay Halime & Ramo 

 

Rumeli Türküleri

15-20. yüzyıllar arasın­da Rumeli topraklarında Türkler tarafından yaratılmış, bestecisi bilinmeyen sözlü müzik parçalarına verilen genel ad.

Rumeli türküleri, tıpkı Anadolu türküleri gibi zamanla ve yöreden yöreye az ya da çok değişmiş, gerek melodik çizgi, gerekse sözlerin müzikle kaynaşması açısından gide­rek daha yetkin hale gelmiştir. Çoğunun hangi yöreden çıktığı bilinmez. Gezginler ve askerler aracılığıyla Rumeli türkülerinin bazısı İstanbul'a, hatta Anadolu'ya kadar gitmiştir. Aşk, doğa, savaş, zafer, bozgun gibi çok çeşitli temaların işlendiği Rumeli türkülerinin çoğu, usta bestecilerin elinden çıktığı izlenimini uyandırır.

Rumeli türkülerinde en çok düyek, sofyan ve aksak usullerine rastlanır. En çok kulla­nılan makamlarsa uşşak, hicaz, evç ve hüzzamdır. Gerek usuller, gerekse makam­lar, klasik Türk müziğinde olduğu gibi kullanılmıştır. Oysa Anadolu türkülerinin pek çoğunda, özellikle makamların işlenişi oldukça farklıdır. Kıvrak ezgili birçok Rum­eli türküsü, zamanında İstanbul'da kö­çekçe takımlarına alınmıştır.

Günümüzde de Türkiye'nin her yanında bilinen Rumeli türküleri arasında “Dağlar dağlar viran dağlar”, “Estergon Kal'ası su başı durak”, “Köşküm var deryaya karşı”, “Maya Dağdan kalkan kazlar” (Vardar Ovası), “Yine şahlanıyor kolbaşının kır atı”, “Kırmızı gülün adı var”, “Gide gide yarelerim dirildi”, “Ayağına giymiş sadef nâlini”, “Atladım bağçene girdim gülleri fincan gibi”, “Şahane gözler şahane”, “Ha­vada turna sesi var”, “Çıkayım gideyim Urumeli'ne”, “Aliş'imin kaşları kare”, “Alıverin bağlamamı çalayım”, “Fincanı taştan oyarlar”, “A benim mor çiçeğim” sayılabilir.

Rumeli türkülerinin büyük bir bölümü İstanbul'da Tamburacı Osman Pehlivan'ın okuyuşundan notaya alınmıştır. Bugün Balkanlar'da yaşayan Türkler arasında bu türkülerin birçok çeşitlemesi oluşmuştur.

Rumeli türküleri 'nin mu­siki sistemi, bütün unsurlarıyle türk mu­sikisi sistemidir. Bu türküler, türk dizisi, türk makamları, türk usulleri ve türk form­ları içinde bestelenmiştir. Rumeli türküle­rinin özellikleri ezgi, beste ve icra yön­lerinde görülür:

Rumeli türkülerinde, doğ­duğu ortamın icabı olarak; sıla hasreti, kahramanlık, sevgiliye duyulan özlem, üs­tün bir sanat zevki ve anlayışı içinde bir­leştirilmiş, bütünleştirilmiştir; 2. beste yö­nünden. Rumeli türküleri ve serhat-sınır türküleri adı altında toplanan bu eserler, bir halk musikisi şekli (form) olan türkü adiyle anılmasına rağmen çoğunlukla sis­tem yönünden türk sanat musikisi kural­larına uygundur. Bu eserlere türkü denme­sinin sebebi, güftelerinin halk musikisi ürünlerini andırmasıdır. Klasik türk musi­kisinin kar, beste, semai gibi ağır form­ları dışında rumeli türküleri, anadolu tür­külerine nazaran sanat musikisine, özel­likle şarkı formuna daha yakın eserlerdir. Anadolu türkülerinde genellikle makam di­siplini yoktur. Bir makamda başlayıp baş­ka makamda biten, hattâ makamın ve di­zinin bütün seslerini kullanmayan, durak, güçlü, yeden gibi özel görevi olan sesle­rin bu görevlerine itibar etmeyen eserler çoğunluktadır. Rumeli türküleriyse genel­likle kurallara daha uygundur; 3. icra yö­nünden. Rumeli türkülerinin doğduğu or­tam bu musikinin, resmî ordu sazı olan mehter ile kendi sazını cenge, akına birlikte götürmüş askerlerin cura, tambura, meydan sazı, meyi ile icra edildiğini düşün­dürmektedir.

Kaynak: balkanpazar

Share Share Editor: nihavend | Posted: 2013/02/01 | Views: 27602

Comments

1 + 4 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim | Kullanım Şartları
Editor
radyo dinle aşı takvimi podcast multimedia blog bedava dinle izle kongreler online müzik dinle selected videos nasheed music videos